Makkverk Forlag

Annika og Mathilde

Makkverk er eit forlag, eit fellesskap, ei plattform, ei sjappe, eit samarbeid, ein livsstil


Makkverk er multikunstnerisk!!!


Makkverk er eit samlingspunkt for det som manglar ein samanheng


Makkverk er Mathilde Sundfjord Sæthre og Annika Linn Verdal Homme